Mentoring i coaching

Programy mentoringowe i coachingowe skierowane do właścicieli firm, dyrektorów zarządzających i menadżerów z zakresu:

 • wzmocnienia Twoich kompetencji zarządczych, menadżerskich i leaderskich
 • jak zwiększyć motywację i zaangażowanie Twoich pracowników
 • jak zarządzać zespołem aby był efektywny i stabilny
 • określenia ceny względem wartości produktu bądź usługi
 • ustalenia strategii bądź jej zmiany
 • rekrutacji pracowników – jak wybrać najlepsze i najbardziej dopasowane osoby do kultury organizacyjnej
 • pomoc w ustaleniu programów wdrożeniowych dla nowo zatrudnionych osób
 • jak zastosować politykę Pricingu w organizacji
 • w jaki sposób odpowiedzieć na potrzeby millenialsów i pokolenia Z
Każdy program jest indywidulanie ustalany podczas spotkania – bardzo często jest on modyfikowany i dopasowywany do potrzeb klienta.

Koszty cyklu sesji ustalam osobiście z klientem na pierwszym spotkaniu.

Programy szkoleniowe

Budowanie zaangażowania w zespole i jego wpływ na efektywność

Program szkolenia – dzień 1
 • Wprowadzenie – ustalenie celów i zakresu szkolenia
 • Kim jesteś? Liderem czy menadżerem – kluczowe różnice
 • Budowanie sieci kontaktów
 • Zdefiniowanie Misji i Wizji firmy – danego działu (wprowadzenie + warsztat)
 • Kultura organizacyjna
 • Określenie jak ma wyglądać mój zespół, z jakimi osobami chcę pracować
 • Określenie wartości działu
 • Rekrutacja – stawianie na doświadczenie a może na młode pokolenie (brain storm)
 • Kluczowe znaczenie onboardingu
 • Style komunikacji – umiejętne dotarcie do odbiorcy (wprowadzenie + praca warsztatowa)
Program szkolenia – dzień 2
 • Jak odpowiednio ustalić cele sprzedażowe? ( rzeczywistość vs best practice )
 • Jak doprowadzić aby cel, marzenie stało się realne i wpływało na motywacje zespołu?
 • Określenie potencjału zespołu i umiejętna praca z każdym pracownikiem (tabela analityczna + warsztat, w którym każdy uczestnik definiuje kluczowe zachowania jakie mają wpływ na jego ocenę zespołu)
 • Rozwój – jak bardzo jest istotny w codziennej pracy i jakie ma przełożenie na wzrost zaangażowania?
 • Docenianie i udzielanie informacji zwrotnej – (Brain Storm)
 • Jak odnaleźć się w świecie VUCA i nie stracić zaangażowania i motywacji ludzi
 • Reakcje na „Czarne łabędzie” – (Brain Storm)
 • Case study „Mount Everest”
„Każdy dzień szkolenia jest mocno warsztatowy. Efektywne budowanie zaangażowania uczestników szkolenia ma miejsce wówczas, kiedy omawiamy i pracujemy na realnych sytuacjach, z którymi mieli styczność w swojej codziennej pracy. Wspólnie szukamy wszystkich możliwych rozwiązań i wybieramy te najbardziej efektywne. Opieram się o własne doświadczenia, przedstawiam najlepsze praktyki, jak również pułapki, które potencjalnie mogą na nas czekać.”
Program jest skierowany do kierowników/menadżerów i dyrektorów. Inwestycja:
Szkolenie 2 dniowe dla grupy max 12 osobowej.
10.000 PLN netto/ 2 dni szkoleniowe - (5.000 PLN netto/1 dzień)

Programy szkoleniowe dla Działów Sprzedaży z zakresu:

 • negocjacji handlowych
 • języka perswazji
 • budowania relacji z biznesie
 • technik sprzedaży
Cena szkolenia jest uzależniona od ilości dni szkoleniowych i ilości osób obecnych na warsztatach – koszty szkolenia i logistyki są ustalana bezpośrednio podczas spotkania z klientem.

Gra strategiczna

Poszukiwacze Zatopionego Galeonu

Pobierz prezentację
www.leadershipacademy.pl