„Zarządzanie to robienie rzeczy w odpowiedni sposób,
przywództwo to robienie tych właściwych rzeczy”
JEDEN CEL, TRZY FILARY

LEADERSHIP & SALES

  • rozwój kompetencji zarządczych, menadżerskich i leaderskich
  • zarządzanie zespołem i zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
  • określenie ceny względem wartości produktu bądź usługi

PERSONAL BRANDING

  • kształtowanie wizerunku eksperta i lidera
  • sposoby skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • zarządzanie wizerunkiem w sieci i mediach

HEALTH & WELL-BEING

  • utrzymywanie wysokiego poziomu energii i metody zarządzania stresem
  • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  • praktyczne porady dietetyczne i treningowe

Sprawdź program

PRACOWALIŚMY Z NAJLEPSZYMI

DOŚWIADCZENIE + PASJA

Poznaj trenerów

www.leadershipacademy.pl